جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه ستاره کیش

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,فروش در کیش منطقه فازc

رهن : 80ميليون اجاره : 3.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه شهرآفتاب

2 خواب 148متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه متفرقه

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دهم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه پرشین

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه ۶۰۰

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه درسامهر

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 10, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top