جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 200ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 290ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرجان

2 خواب

سن بنا 4سال , طبقه هشتم, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد ۱

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 15سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 2.7ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, روبه نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز ۴

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مسکونی " برج "

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top