جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد۳

رهن : 140ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز f

قیمت کل : 320ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سدر۹

قیمت کل : 440ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 40ميليون اجاره : 2.1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top