جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 18ميليارد

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه سارینا

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,فروش در کیش منطقه فازc

رهن : 80ميليون اجاره : 3.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه شهرآفتاب

2 خواب 148متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه متفرقه

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد۳

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دهم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top