جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه زیتون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه زیتون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 99سال , طبقه سوم, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه زیتون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 99سال , طبقه سوم, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه مروارید

1 خواب 18متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه مروارید

1 خواب 18متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top