جستجوی ملک

غرفه جهت پیش فروش در کیش منطقه کرانه

46متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 5, سیستم نقشه فلت, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 1.116ميليارد

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 5, سیستم نقشه فلت, دو نبش شمالی, سند مبايعه نامه سازمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه شهرک صدف

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه صدف

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top