جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه صدف

1 خواب 660متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, روبه نما, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, پشت به نما, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

برج جهت پیش فروش در کیش منطقه صدف

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش,پیش فروش در کیش منطقه نوار ساحلی

1 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نهم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت پیش فروش در کیش منطقه F3

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 500متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه صدف

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه شهر آفتاب

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top