جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 470ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, مبله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 2.7ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, روبه نما, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت رهن,فروش در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 120ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مسکونی " برج "

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه شانزدهم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مسکونی " برج "

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 3ميليون رهن : 340ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, روبه نما, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, پشت به نما, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 1.68ميليارد

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, روبه نما, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top