جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه شهرآفتاب

رهن : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد۳

رهن : 140ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 190ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 1تومان

216متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 25ميليون اجاره : 5.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 130ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 120ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top