جستجوی ملک

مغازه<غرفه جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه بازارها

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در کیش

1 خواب 34متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top