جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز۴

رهن : 150ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد۳

رهن : 140ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه شهرآفتاب

رهن : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 40ميليون اجاره : 2.1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,فروش در کیش منطقه دامون

رهن : 370ميليون

1 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز c

رهن : 15ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top