جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 10, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز۴

رهن : 150ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 9ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top