جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه میدان حافظ

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 20سال , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

1 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه فاز c

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت فروش در کیش منطقه بازارها

15متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 1.6ميليارد

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 4.3ميليارد

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه تریبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرجان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه مروارید

1 خواب 15متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top