جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه ۶۰۰

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه درسامهر

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه یاس غربی

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 10, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 9ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top