جستجوی ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,فروش,معاوضه در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 23سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز ۲ نوبنیاد

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 992ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, دیددریا, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه هرمز

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 975ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top