جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دامون 6

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 978ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه هرمز

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه شهر کرمان

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top