جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 975ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه هرمز

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 51متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کیش

قیمت کل : 960ميليون

81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top