جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 968ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دامون 6

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 978ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 972ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top