جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 800ميليون

59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 810ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 812ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 809ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 846ميليون

1 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 807ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

قیمت کل : 812ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top