جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه روما

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 846ميليون

1 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن,فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

قیمت کل : 840ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 807ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کیش منطقه عربا

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top