جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 768ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کیش منطقه عربا

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج دیپلمات

قیمت کل : 770ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 765ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز ۳ نوبنیاد

قیمت کل : 782ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 765ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top