جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز ۳ نوبنیاد

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهتا

قیمت کل : 703ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 706ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج دیپلمات

قیمت کل : 720ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top