جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 730ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 3

قیمت کل : 742.4ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 722ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهتا

قیمت کل : 703ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 706ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج دیپلمات

قیمت کل : 720ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top