جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مجتمع خورشید

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 590ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه ------

قیمت کل : 590ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون رهن : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top