جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 557ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 595ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 560ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 598ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top