جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 90ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 60ميليون

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 60ميليون

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه کیش

قیمت کل : 88.4ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 92.4ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 93ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top