جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 475ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, شمالی, سند ثبت كشوري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top