جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 430ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 420ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 427.5ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت فروش در کیش منطقه بازارها

قیمت کل : 410ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 410ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

قیمت کل : 420ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 440ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top