جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سدر۹

قیمت کل : 440ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 409.5ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 409.5ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 406ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 3نوبنیاد

قیمت کل : 403ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 3نوبنیاد

قیمت کل : 412.5ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 1

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top