جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 2

قیمت کل : 352ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 2نوبنیاد

قیمت کل : 352ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 355ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 355ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top