جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 390ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 3

قیمت کل : 390ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 390ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 382ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کیش میرمهنا فازA

قیمت کل : 395ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top