جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه یاس غربی

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز f

قیمت کل : 320ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 340ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 320ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 310ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top