جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 290ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 277.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز A

قیمت کل : 278ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز B

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مجتمع

قیمت کل : 275ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top