جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه ساختمان نگین

قیمت کل : 200ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 1.8تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه هتل ققنوس

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز c

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز c

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز آ

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 230ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 230ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 230ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top