جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 1.05ميليارد

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 1.224ميليارد

1 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 1.24ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 1.02ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 1.06ميليارد

3 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1.12ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1.14ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top