جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در کیش

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه ساختمان نگین

قیمت کل : 200ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 1.8تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 174ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 42متر متر مربع

سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 199ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 200ميليون رهن : 50ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top