جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه خدماتی گلدیس

قیمت کل : 1.25ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.27ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه روما

قیمت کل : 1.3ميليارد

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.365ميليارد

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سیمرغ

قیمت کل : 1.37ميليارد

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, دو نبش جنوبی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.404ميليارد

1 خواب 108متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کیش ایر

قیمت کل : 1.425ميليارد

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه تمشک

قیمت کل : 1.5ميليارد

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه گلدیس

قیمت کل : 1.5ميليارد

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top