جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 1.386ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1.5ميليارد

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 1.484ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 1.323ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت فروش در کیش منطقه بازارها

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج

قیمت کل : 1.323ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.27ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج ها

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top