جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 470ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 4.3ميليارد

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه تریبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه دیدنیها

قیمت کل : 4ميليارد

1 خواب 83متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه دیدنیها

قیمت کل : 4ميليارد

1 خواب 83متر متر مربع

سن بنا 99سال , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه f2

قیمت کل : 4.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه دوبلکس, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه سفین

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, نما چوب و سیمان, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه سفین

440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه سفین

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه نوار ساحلی

قیمت کل : 6.8ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top