جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در کیش منطقه سفین

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

25متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در کیش

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 5ميليون اجاره : 1.1ميليون

18متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز F

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 40ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top