جستجوی ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی ردیف اول

2 خواب 156متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی دیددریا, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در کیش

رهن : 15ميليون اجاره : 1.9ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 406ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 862ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه کوی مهندسان

قیمت کل : 562.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در کیش منطقه دیدنیها

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top