جستجوی ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

اشپزخانه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 20ميليون اجاره : 4تومان

51متر متر مربع

کاربری رستوران, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 862ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کیش منطقه کوی مهندسان

قیمت کل : 562.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 406ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

اشپزخانه جهت فروش در کیش منطقه خدماتی

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

اشپزخانه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی

رهن : 500ميليون

کاربری رستوران, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 840ميليون رهن : 180ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 200ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top