جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 450ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش

رهن : 25ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top