جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه درسامهر

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,فروش در کیش منطقه دامون

رهن : 370ميليون

1 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه کرانه

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه فازA

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه درسامهر

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه سیمرغ

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top