جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه کرانه

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 765ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکزشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 661.5ميليون

3 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

1 خواب 63متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top