جستجوی ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه .

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری اداری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه متفرقه

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

15متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارهای تجاری

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 6ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top