جستجوی ملک

غرفه جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه متفرقه

رهن : 10ميليون اجاره : 4.5ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه غرفه

رهن : 10ميليون اجاره : 2.4تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند آماده, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 5ميليون اجاره : 1.1ميليون

18متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 5ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه فاز G

قیمت کل : 204ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top