جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 800ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 800ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 800ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 800ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 800ميليون اجاره : 5تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

نمایشگاهی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر نمایشگاه

رهن : 800ميليون

175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top