جستجوی ملک

نمایشگاهی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر نمایشگاه

رهن : 600ميليون

150متر متر مربع

کاربری نمایشگاهی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

نمایشگاهی جهت رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 600ميليون

156متر متر مربع

کاربری نمایشگاهی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خدماتی جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 600ميليون

81متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top