جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه .

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری اداری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 55ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, روبه نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 70ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 70ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top