جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 450ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

اداری جهت رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 450ميليون

کاربری اداری, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه برجهای کیش

رهن : 450ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه شانزدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه مرجان

رهن : 450ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 16, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن, در کیش منطقه میدان ساحل

رهن : 450ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن, در کیش منطقه مرکزشهر

رهن : 450ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

اشپزخانه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی

رهن : 500ميليون

کاربری رستوران, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top