جستجوی ملک

پنت هاوس جهت رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 400ميليون اجاره : 7تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه 11, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 1تومان

216متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 400ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 400ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 400ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 181متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 400ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برجهای کیش

رهن : 420ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برجهای کیش

رهن : 400ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه سفین فاز F2

قیمت کل : 2.5ميليارد رهن : 400ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه ویلایی ها

رهن : 400ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top