جستجوی ملک

مغازه جهت رهن,فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 1تومان

216متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 350ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش

رهن : 350ميليون

2 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 350ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 400ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 400ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

برج جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 350ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 15طبقه, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 350ميليون

3 خواب

سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 400ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 181متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top