جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 40ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 45ميليون اجاره : 2.2تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه .

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری اداری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه .

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد2

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 35ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top