جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهر آفتاب

رهن : 320ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

سن بنا نوساز , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 350ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 350ميليون اجاره : 18ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش

رهن : 350ميليون

2 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 350ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازار ونوس

رهن : 300ميليون

73متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه برج کرانه

رهن : 300ميليون

1 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 300ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهار, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top