جستجوی ملک

غرفه(مغازه) جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 300ميليون اجاره : 47تومان

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, بر خیابان, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه دیدنیها ویلایی

قیمت کل : 5.5ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز F2

رهن : 300ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 350ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 4, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 350ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش

رهن : 320ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 350ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 350ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 7, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top