جستجوی ملک

ویلائی جهت رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 300ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, سیستم نقشه ویلایی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 300ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 350ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 350ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

برج جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت رهن,فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top