جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه کرانه

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 300ميليون اجاره : 50تومان

730متر متر مربع

کاربری رستوران, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 1.15ميليون رهن : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 5, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین

رهن : 300ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه برج کرانه

رهن : 300ميليون

1 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 350ميليون

3 خواب

سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 300ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top