جستجوی ملک

ویلایی جهت رهن در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 250ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 210ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 250ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 200ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 230ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش

رهن : 250ميليون

3 خواب 104متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 250ميليون

3 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 220ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 230ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top