جستجوی ملک

مجتمع جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, دو ممر, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز۴ صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, روبه نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 12ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top