جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سارینا 1

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

165متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه رو به نما, ...

جزئیات ملک

سوپرمارکت جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

50متر متر مربع

کاربری سوپر مارکت, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

غرفه(مغازه) جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه میرمهنا

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 12ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 99سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز اف دو

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه گلدیس

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top