جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 25ميليون اجاره : 5.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2.1ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه متفرقه

رهن : 10ميليون اجاره : 4.5ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top