جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5تومان

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 5

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 4

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top