جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

نمایشگاهی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 160متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد۲

رهن : 120ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, رقی غربی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 6تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 9, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه خانه گستر

رهن : 150ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 100ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1200متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 140ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 150ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه .برج

رهن : 150ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top