جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 130ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه دیدنیها

قیمت کل : 7.2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه 4 خواب و یک خواب مستر, سند دارد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 140ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 140ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه مجتمع مرکز شهر

رهن : 100ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش

رهن : 120ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 100ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب 2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اداری جهت رهن در کیش منطقه اداری

رهن : 130ميليون

102متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 120ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top