جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 7تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه 7, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 864ميليون رهن : 105ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, روبه نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 150ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 120ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, روبه نما, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 100ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 110ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 100ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن, در کیش منطقه بندرگاه

رهن : 140ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد۳

رهن : 140ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top