جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فازG

رهن : 15ميليون اجاره : 2.1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 200ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه ۲۸ سوله

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه صدف

رهن : 290ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, مبله, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 470ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت رهن,فروش در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 120ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه دامون

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 500ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top