جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه مرجان

اجاره : 10ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری و نمایشگاهی, سن بنا 4سال , طبقه 0, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, درب از حیاط و ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش

رهن : 40ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهار, ...

جزئیات ملک

کافی شاپ جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف گلستان کافی شاپ کاکتوس با تمام وسایل

رهن : 110ميليون اجاره : 10ميليون

65متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

نمایشگاهی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 160متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top