جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز 3 صدف

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعت

اجاره : 900تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 400ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 140ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top