جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه سفین قدیم

رهن : 35ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 35ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه A3

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعت

اجاره : 900تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز 3 صدف

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز a / تاک 2 /

رهن : 35ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top