جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 60ميليون اجاره : 8.5ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعت

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازار چه حافظ

رهن : 40ميليون اجاره : 8.9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی دیدنی ها

رهن : 105ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برج دیپلمات

رهن : 60ميليون اجاره : 8.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

برج جهت اجاره در کیش منطقه برج ها

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 8.5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش منطقه اداری و نمایشگاهی و خدماتی

اجاره : 8ميليون

70متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top