جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعت

اجاره : 900تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه A2

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه 2, نما آجر وسیمان, سند ثبت كشوري, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 140ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 25ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز a / تاک 2 /

رهن : 35ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top