جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش منطقه فازA

رهن : 30ميليون اجاره : 7.5ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی دیدنی ها

رهن : 105ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعت

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان برج دوقلوها

رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش

اجاره : 7ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top