جستجوی ملک

دفتر اداری جهت اجاره در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره در کیش منطقه بازارها

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در کیش منطقه مرکزشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خدماتی جهت اجاره,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره در کیش منطقه بازارها

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز۲

اجاره : 6ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارهای تجاری

رهن : 20ميليون اجاره : 6.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

برج جهت اجاره در کیش منطقه مرجان

رهن : 70ميليون اجاره : 6.3ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top