جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 35ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 90ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 80ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 40ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 140ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, نما سنگ, سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

قیمت کل : 240ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 600تومان

68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد فاز 1

رهن : 30ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top