جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 140ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه اداری

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه .

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری اداری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

300متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 80ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 8, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

46متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top